Denmark Sweden Britain
Skolor & Institutioner
Natur&Fag Turbånd
Natur och Fysik Åkband
Flytta ut undervisningen i det fria för en dag!

Årskurs 4 – 6 och årskurs 7 – 9. Vardagar från tisdag den 1 juni till onsdag 30 juni 2021 och den 25 - 27 augusti 2021 (Inte lördag/söndag).

Villkor:
Åkbandet ger tillgå...

Pris : 80 kr.