TRYGHED PÅ BAKKEN

Vær på opmærksom på vores regler, der giver dig en tryg oplevelse.


NÅR DU ANKOMMER TIL BAKKEN!
Du skal forholde dig lidt anderledes end du plejer, når du ankommer til Bakken.

Som i resten af samfundet, skal du forholde dig lidt anderledes end du plejer, når du er på Bakken. Den bedste oplevelse for alle er, hvis de regler der er sat op overholdes - det giver den bedste tryghed både for gæster og personale, så der er plads til den gode stemning.

Retningslinjer for dit besøg
Fra søndag 1. august skal du ikke vise coronapas i Bakkens forlystelser. Det skal dog stadig vises i restauranter, barer samt spillehaller.

Som gæst i parken, skal du heller ikke længere vise coronapas i indgangen til Bakken, som det ellers har været tidligere. Du kan altså frit gå rundt i Bakkens gader og stræder uden at vise coronapas eller bruge mundbind/visir. Men:

Der, hvor du skal fremvise negativ test eller Corona-pas, hvis du er fyldt 16 år, er:

1) Ved indgange til alle indendørs faciliteter som er restauranter, spil, spillehaller, barer og beværtninger, Cirkusrevyen og Bakkens Hvile.

Hvem skal vise coronapas?
Fra man er fyldt 16 år, skal man kunne fremvise en negativ covid-19-test/coronapas i de ovennævnte steder enten digitalt eller på papir. Dokumentation skal indeholde navn, testtidspunkt og testresultat.

Testen må maksimalt være 96 timer gammel (PCR-test) eller 72 timer gammel (antigen-test/hurtig-test) målt fra selve test-tidspunktet, når du ankommer, og altså ikke fra tidspunktet, når du får svar fra din test.

Hvis man er blevet vaccineret med første stik, og der er gået 14 dage, er dette også gældende. Det samme hvis du har fået andet stik også.

Du kan også vise dit Corona-pas, som viser din immunitet. Hvis du HAR været smittet, og du kan fremvise en positiv test, som er mellem 14 dage og 12 måneder gammel. Her er derfor ikke krav om en negativ test. Gæster, der har fået første vaccinationsstik (minimum 14 dage siden første stik), kan komme på Bakken uden en negativ test.

Hvis du er fritaget for coronapas?
Fra 1. juli er der fra myndighederne indført krav om dokumentation for fritagelse. Det vil altså ikke være nok at sige, at man er fritaget for kravet om coronapas. Der skal vises dokumentation for dette ved køb af turbånd og besøg på restauranter, barer og spillehaller.

Fra 14. juni 2021 blev mundbindskravet fjernet, så der hverken skal bæres mundbind eller visir i forlystelser, restauranter og barer.

Vejledningen er udformet, så det er pålagt de enkelte forlystelsesparker selv at foretage en vurdering af hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt og ikke medfører øget smitterisiko for personale og øvrige gæster. Og her vejer sikkerheden for vores gæster og medarbejdere tungest.

Derudover kræver myndighederne, at gæster også fremviser enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort. Ingen af ovenstående oplysninger vil blive gemt eller opbevaret efterfølgende.
Er din test udløbet, eller har du glemt en test, finder du de nærmeste testcentre i Lyngby Taarbæk Kommune eller Gentofte Kommune
Læs mere om de konkrete retningslinjer, og de enkelte undtagelser for at fremvise en negativ covid-19-test/corona-pas, længere nede på denne side.

Planlægger du et besøg kan du se vores åbningstider her. Pas godt på hinanden.

Kommer du fra udlandet, kan du læse om de gældende retningslinier her:
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules/

/Opdateret 1. august 2021

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAG I PARKEN
I samarbejde med myndighederne og de øvrige forlystelsesparker i landet, har vi udarbejdet et regelsæt, der sikrer en god og tryg oplevelse for vores gæster og medarbejdere.

Vi overvåger løbende antallet af gæster i parken med tællende kameraovervågning, så vi sikrer, at vi hele tiden ved, hvor mange besøgende der er i parken. Det kan forekomme, at det bliver nødvendigt at lukke for de fem indgange i en kort periode.
Rundt på Bakken skiltes med sundhedsmyndighedernes anbefalinger samt øvrige gældende forholdsregler mod smittespredning
Afstandsmarkeringer er indført i kø-systemer rundt i parken
Håndsprit er tilgængeligt i hele parken
Rengøringsrutiner øges, og berøringsflader som sikkerhedsbøjler, håndtag, greb mv. rengøres jævnligt
Oplever du kø ved en af Bakkens forretninger, opfordrer vi dig til at gå videre til en anden forretning og vende tilbage senere. På denne måde undgår vi at danne større forsamlinger rundt i parken

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål omkring dit besøg, er du som altid meget velkommen til at kontakte os på bakken@bakken.dk eller +45 3963 3544.

Der er noget om snakken - vi passer godt på hinanden på Bakken!