Handelsvillkor och affärsvillkor

Villkor för onlineköp av biljetter till turdäck och andra produkter hos A/S Dyrehavsbakken.

1. Avtal om köp av biljetter till turbälten och andra produkter

Köp gjorda i A/S Dyrehavsbakkens webbshop är bindande för dig (nedan)

"Köpare") när A/S Dyrehavsbakken (nedan "säljare") har registrerat betalningen.

 


Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i leveransen fram till leveranstillfället. I så fall garanterar säljaren minst en motsvarande funktionalitet och prestanda.

Dessa villkor är i övrigt föremål för dansk lags allmänna regler, inklusive t.ex. E-handelslagen och konsumentavtalslagen m.m.

 


Betalning

2.1.Betalningar av betalning

Betalning i webshopen kan göras med Dankort och utvalda betalkort. Dessutom går det att betala med EAN-nummer. Se särskilda villkor för detta nedan. En administrationsavgift på dkk tas ut. 5,- pr. beställa.

Köparen har följande betalningsalternativ:

Dankort

Visa Dankort Visa Elektron Maestro

Visa (visitkort + 1,2%, icke EU-kort + 1,55%) Mastercard (visitkort + 1,2%, icke EU-kort + 1,55%) MobilePay

EAN

Betalningsinformation behandlas krypterad enligt överenskommelse med ReePay. Det finns alltså inga andra som kan få insyn i köparens kortuppgifter, precis som säljaren inte ser och/eller lagrar dina kortuppgifter.

Säljaren lagrar dock den enskilde köparens namn, adress, telefonnummer och e-postadress för användning vid utfärdande av nya biljetter och/eller presentkort till följd av förlust, jfr 5 § i dessa villkor. Informationen lagras inte för andra kommersiella ändamål. Det hänvisas även till Dyrehavsbakkens personuppgiftspolicy: www.bakken.dk/persondatapolitik

1. För köp med Dankort och andra betalkort:

Beloppet dras från köparens konto när köparen accepterar beställningen i säljarens webbshop. Direkt efteråt skickas en orderbekräftelse med länk till biljetter till köparen pr. e-post. Härvid finns förutsättningar för bl.a. ånger beskrivas. Ångervillkor beskrivs även i dessa handelsvillkor, som köparen görs medveten om och accepterar innehållet i i samband med köpet.

2. Vid köp med EAN

Alla beställningar med EAN-nummer hanteras manuellt. När du har slutfört beställningen och angett ditt EAN-nummer får du ett e-postmeddelande som bekräftar din beställning. Du får den slutliga orderbekräftelsen när beställningen har behandlats.

Tillsammans med din slutliga orderbekräftelse får du en länk där du kan hämta ut dina biljetter. Alla EAN-fakturor är föremål för en administrationsavgift på 70 DKK.

 


3. Giltighet

Biljetter till turnéband med ett specifikt användningsdatum är endast giltiga för den valda dagen. Detta gäller även alla andra produkter med ett specifikt användningsdatum, inklusive till exempel produkter som innehåller mat, såsom picknickkorgar, hjältedieter etc. Det kommer att framgå av orderbekräftelsen om det är en produkt med ett specifikt användningsdatum.

För produkter där det inte finns något specifikt användningsdatum, eller där ett specifikt avhämtningsdatum inte anges vid köp, gäller dessa att hämtas på Bakkens Försäljning och Information under öppettiderna inom säsongen, vilket är:

22 mars - 8 september 2024 (stängningsdagar måndagar-torsdagar under perioden 2. -
28 april inkl. och måndag-torsdag under perioden 2 - 5 september)

12–20 oktober 2024


4. Förlust av biljett

Om köparens biljett eller presentkort tappas bort kan ett nytt begäras genom att kontakta säljaren personligen. Det är dock ett krav att köparen kan uppvisa giltig fotolegitimation samt lämna giltig information om vilket telefonnummer och vilken e-postadress som anges vid köpet.

Utfärdande av ny biljett/presentkort kan dock inte ske beträffande biljetter och presentkort som avser ett visst datum, om datumet har överskridits.

 


5. Ångra och byta

Ångerrätten gäller inte vad gäller turbälten eller biljetter m.m. utfärdas för användning på vissa datum, inklusive till exempel turnéband eller biljetter till evenemang och middagar.

Det finns ångerrätt vad gäller oförlösta presentkort, säsongskort, rabatthäften och andra köp som inte avser ett visst datum. För att utöva ångerrätten måste köparen inom 14 dagar efter köpet meddela säljaren att köparen kommer att utnyttja ångerrätten. Det räcker för att tidsfristen följs att anmälan, när den finns tillgänglig på papper eller e-post, är klar och skickad innan deadline. Ångra får inte motiveras. Säljaren bekräftar mottagandet av uppsägningen

elsen.

Om Köparen utövar sin ångerrätt enligt detta Avtal kommer Säljaren att återbetala alla betalningar som erhållits från Köparen utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inom 14 dagar från det datum vi har mottagit meddelandet om Köparens beslut att säga upp detta Avtal. Säljaren gör i princip en sådan återbetalning med samma betalningsmedel. som köparen använt i den ursprungliga transaktionen, om inte köparen uttryckligen har samtyckt till något annat. I vilket fall som helst tillkommer inga avgifter på köparen till följd av återbetalningen.

Vid byte av presentkort mot biljetter skrivs presentkortets värde ned av de önskade

värdet på biljetter.

 


6. Restriktioner på grund av Covid-19 (Corona) eller liknande

Dyrehavsbakken är skyldig att följa myndigheternas krav och riktlinjer i samband med Coronaepidemin eller liknande epidemier. Dessa begränsningar varierar och köparen är skyldig att hålla sig informerad på säljarens hemsida, inklusive t ex om krav på att tillgång kräver uppvisande av negativ Coronatest som är mindre än ett visst antal dagar gammal, krav på avstånd, krav på att bära mask på Dyrehavsbacken och liknande. Det finns ingen särskild ångerrätt eller rätt att returnera köp till följd av sådana begränsningar, vare sig dessa har uppkommit före eller efter köpet, och säljaren förbehåller sig rätten att avvisa gäster som inte uppfyller gällande krav och riktlinjer.

 


7. Klagomål / begränsning

Alla reklamationer ska riktas direkt till säljaren.

Köparen ska göra reklamation inom skälig tid efter det att köparen har eller borde ha upptäckt det fel som föranleder reklamationen. I annat fall är rätten att framföra reklamation förverkad. Preskriptionslagens allmänna regler är i övrigt tillämpliga om inte annat avtalats.

 


8. Bokningar

Säljaren gör följande reservationer:

Med reservation för fel i priser samt för slutsålda varor
Med reservation för tryckfel och/eller systemfel som genereras av webshopen
Med reservation för fel i priser och andra tryckfel i marknadsföringsmaterial på www.bakken.dk samt via externa marknadsföringskanaler

Vid sådana fel är säljaren inte bunden av angivna priser eller villkor.

 


9. Ansvar / Ansvarsbegränsningar

Säljaren är ansvarig gentemot köparen i enlighet med dansk lags allmänna regler i detta avseende.

Säljaren kan endast krävas ersättning för förlust till följd av fel om säljaren har handlat i strid med sedvanlig ärlighet eller lämnat köparen vilseledande uppgifter eller försummat att röja ett fel som säljaren känt till eller borde ha känt till eller felet efter att köpet orsakats. genom säljarens försumlighet .

Säljaren ansvarar inte för indirekta förluster, följdskador, driftförluster, förlust av data och kostnader för återvinning och utebliven vinst, oavsett om detta beror på enkel eller grov vårdslöshet.

Säljaren har produktansvar i förhållande till leveransens skada på personer och föremål i enlighet med vid var tid gällande tvingande lagstiftning. Dessutom påtar sig säljaren inget produktansvar.

 


10. Urladdning - force majeure

Följande omständigheter föranleder ansvarsfrihet från säljaren när de inträffar efter avtalets ingående och hindrar dess fullgörande eller gör utförandet oskäligt betungande:

Arbetskonflikter, strejker, lockouter och andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, oförutsedda militära anrop av liknande storlek, sabotagehandlingar, beslag, valutarestriktioner, upplopp och upplopp,

brist på transportmedel, allmän brist på gods, begränsningar av drivmedel, epidemier - inklusive nya och gamla - och brister i leveranser från underleverantörer, eller förseningar av sådana leveranser på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna paragraf.

Om säljaren vill åberopa någon av de nämnda omständigheterna ska säljaren utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta köparen om evenemangets inträffande och upphörande.

Båda parter har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra säga upp avtalet när dess fullgörande inom skälig tid blir omöjligt på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna paragraf.

Säljaren avgör när det föreligger en omständighet som hindrar fullgörandet av avtalet eller gör fullgörandet oskäligt betungande.

 


11. Kontaktuppgifter till säljare A/S Dyrehavsbakken

Dyrehavevej 51.1

2930 Klampenborg bakken@bakken.dk CVR-nr. 33247613

Administrationskontoret - Tel. 3963 3544

Telefontider: Måndag-fredag ​​kl 09.00-12.00

 


Ovanstående handels- och affärsvillkor uppdaterades senast 2024-22-02