POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi vill upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå för våra gäster – och det gäller givetvis även när det kommer till skyddet av dina personuppgifter. Med Bakkens personuppgiftspolicy vill vi på ett tydligt och överskådligt sätt kartlägga hur vi hanterar dina personuppgifter under ditt besök på bakken.dk

Denna integritetspolicy gäller för

A/S Dyrehavsbakken
Dyrehavevej 62
2930 Klampenborg
Danmark

och för vår behandling av personuppgifter om företagets kunder och affärspartners ('du' eller 'du').

Vilken information behandlas, varför och på vilken grund?
Marknadsföring: Namn och e-postadress i samband med anmälan till Bakkens förmånsklubb MitBakken i syfte att skicka ut nyhetsbrev till dig som har gett samtycke till detta i din anmälan.

Webshopförsäljning: Allmänna kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) och betalkortsuppgifter. Brickan lagrar ingen information om betalningsmedel, till exempel kortnummer på betalkort eller liknande, denna information hanteras i vår betallösning från EPAY (Bambora).

Uppgifterna behandlas för att kunna genomföra dina köp inklusive fakturering och frakt och behandlas därmed som ett led i fullgörandet av ett avtal, och ev. för att avhjälpa fel i samband med beställning och leverans. Informationen lagras inte för andra kommersiella ändamål.

Personuppgifter lagras i 5 år plus innevarande år för att följa bestämmelserna i bokföringslagen.

När sker databehandling?
Insamling, registrering och behandling av uppgifter sker genom att genomföra köp i vår webshop, skicka förfrågningar och marknadsföring.

Vem delar vi informationen med?
När du ger oss din e-post i samband med att du prenumererar på MitBakken, inklusive vårt nyhetsbrev, förmedlar vi din e-post i krypterad form till Facebook för att rikta vår marknadsföring via Facebook till dig eller personer som liknar dig.

Vi använder externa leverantörer för t.ex. datalagring samt utveckling och drift av hemsida och webshop. I detta sammanhang lämnas dina personuppgifter till följande externa leverantörer:

Bakkens hemsida
Vi har kontinuerligt utvecklat och optimerat vår hemsida i samarbete med:

NoZebra ApS
Åboulevarden 3, 2
8000 Aarhus C
E-post: info@nozebra.dk

No Zebra gör bl.a. värd för vår webbplats och fungerar därmed som databehandlare i detta avseende. Ett databehandlaravtal har ingåtts med No Zebra.

Bakkens webbshop och Bakkens medlemsklubb "MitBakken"
Vi har utvecklat och optimerat kontinuerligt på vår webbshop i samarbete med:

Webto ApS
Sverigesvej 16
4200 Slagelse
E-post: info@webto.dk
Telefon: 71 99 48 40 

IT Heroes är värd för vår webbshop och fungerar därmed som databehandlare i detta avseende. Ett databehandlaravtal har ingåtts med Webto.

E-post marknadsföring
Vi bedriver e-postmarknadsföring i samband med vår medlemsklubb, inklusive att skicka ut nyhetsbrev i samarbete med:

Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Svit 5000
Atlanta, GA 30308
USA

E-postadresser som används för e-postmarknadsföring är värd för MailChimp, varför MailChimp fungerar som databehandlare i detta avseende. Ett databehandlaravtal har ingåtts med MailChimp

Riktlinjer ang inhämta marknadsföringstillstånd
Vi inhämtar samtycke för marknadsföring på två olika sätt, vilka beskrivs mer i detalj nedan:

MitBakken
Som medlem i MitBakken accepterar du även att A/S Dyrehavsbakken får kontakta mig via brev, telefon och elektronisk post (t.ex. e-post, sms, mms) vid marknadsföring av åkattraktioner och spännande aktiviteter, event, tävlingar, hotellvistelser, souvenirer, kläder och leksaker samt testning av dessa. Det gäller även erbjudanden från Bakkens butiker och restauranger m.m. Du kan säga upp ditt medlemskap på MitBakken när som helst utan bindning eller meddelande. Det är gratis att vara medlem i Bakkens medlemsklubb.

Småkakor
När du besöker bakken.dk och shop.bakken.dk samlar vi in ​​information om dig via cookies. Mer av denna information vidarebefordras till tredje part. Läs mer i vår cookiepolicy här.

Hur länge behandlas informationen?
Vi behandlar dina uppgifter så länge det finns ett affärssyfte för det.

Vi lagrar dina uppgifter, registrerade i samband med marknadsföring, inklusive prenumeration på vårt nyhetsbrev, tills du avböjer sådana förfrågningar.
A/S Dyrehavsbakken raderar också löpande inaktiva användare från e-postdatabasen.

Vi lagrar och behandlar personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) gällande köp i vår webbshop. Detta vid eventuellt utfärdande av nya biljetter och/eller presentkort till följd av förlust mm. Om du vill att dina personuppgifter raderas tidigare kan detta göras genom att kontakta oss.

Datasäkerhet
Vi har datasäkerhetsregler och rutiner på plats så att de insamlade uppgifterna åtnjuter skydd mot förlust, ändring eller missbruk.

Vår data är skyddad bakom brandväggar och av antivirusprogram. Dessa system kommer att kunna upptäcka, rapportera, undersöka och dokumentera säkerhetsöverträdelser.

Om det finns ett säkerhetsbrott kommer det danska dataskyddsverket att meddelas inom 72 timmar efter det att ett brott mot personuppgiftssäkerheten konstaterats. Dessutom kommer de registrerade personerna att meddelas om överträdelsen utan onödigt dröjsmål.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi inser att transparens är ett ständigt ansvar. Vi kommer därför kontinuerligt att granska och uppdatera denna dataskyddspolicy.

Utöva dina rättigheter
Du kan när som helst ta del av och få insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också när som helst få behandlingen av dina uppgifter korrigerad, raderad eller begränsad och invända mot behandlingen av dessa uppgifter.

Om du vill använda dig av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss på bakken@bakken.dk

Överklaganderätt
Du har möjlighet att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datatilsynet via följande kontaktuppgifter:

Datainspektionen
Borgergade 28
1300 Köpenhamn K
Tel. 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk

Läs mer om rättelse på Datatilsynets hemsida här: www.datatilsynet.dk.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast den 24 april 2023.